A társkereső, ahol könnyen rád talál a szerelem!

CASCO – ne csak a szerencsére bízzuk


Mi a CASCO lényege, azaz milyen esetekben fizet a biztosító?


A CASCO célja, hogy a tulajdonunkban lévő autóban keletkezet károkat megtérítse.

 • Egy CASCO biztosítás általában magába foglalja a gépkocsi töréskárait, ide tartoznak a balesetben keletkezett károk, (még akkor is, ha saját hibából adódtak) és a rongálásból származó törések is.
 • Fizet továbbá tűz- és elemi károk esetén.
 • Biztosítva van autónk lopás esetében is, legyen szó a teljes autóról vagy csak annak alkatrészeiről.

A fenti eseteket lefedi egy általános CASCO biztosítás, azonban az egyedi igényeket figyelembe véve lehetőség van kiegészítő elemekkel is ellátni alapszerződésünket. Ilyen opcionális elem lehet

 • élet- és balesetbiztosítás,
 • kölcsöngépjármű biztosítás,
 • avulásmentességi biztosítás,
 • poggyász- és extratartozék biztosítás,
 • vagy akár 24 órás úgynevezett assistance-szolgáltatás is.


A lopás védelem nem csak a biztosító kukacoskodása


A biztosítók elsősorban a lopás elleni védelmet minden esetben megköveteli a tulajdonostól, ha belegondolunk ez nekünk is jól felfogott érdekünk. Egy kisebb értékű jármű esetében gyakran a gyárilag beszerelt indításgátlót kell egy riasztóval kiegészíteni. A tolvajok által kedveltebb, vagy nagy értékű gépkocsikat már komoly védelmi rendszerrel kell ellátnunk,

 • mint az ugrókódos riasztó,
 • vagy második indításgátló,
 • az üvegek gravírozását,
 • de akár a GPS nyomkövető rendszert is megkövetelheti a biztosító.

Figyeljünk arra, hogy, ha már beszereltettük a védelmi rendszereket, azokat minden esetben használjuk, működtessük, mert ennek hiányában a biztosító megtagadja a kifizetést.

Milyen esetekben tagadhatja meg a kifizetést a biztosító?


Ha már kifizetés megtagadást említettük, érdemes tisztában lennünk azokkal az esetekkel, melyeknél a biztosító részben, vagy egészben mentesül a keletkezett kárunk megtérítése alól.

 • Ha a káresemény az autó elhanyagolt állapotából ered
 • Ha a gépjármű túlterhelt, vagy szakszerűtlen vontatásából adódik a kár
 • Ha a káresemény egyértelműen a védelmi rendszer nem megfelelő alkalmazásából, működéséből származik
 • Ha a gépjármű vezetője alkohol vagy gyógyszer befolyásoltsága alatt volt a káresemény bekövetkezésekor
 • Ha a káresemény alkalmával lejárt forgalmi engedéllyel közlekedtünk
 • Végül, de nem utolsó sorban figyeljünk oda a befizetés pontosságára, mert már egy napos csúszás esetén is megtagadhatja a biztosító a kártérítést.