A társkereső, ahol könnyen rád talál a szerelem!

Felhasználási Feltételek

1. Üzemeltető és felhasználó azonosítása

Üzemeltető: Nail Shop Bt. Székhely: 4225 Debrecen, Tócós u.5. elérhetőség: [email protected].

Felhasználó: az a személy, aki a www.ratalalsz.hu oldal szolgáltatásait igénybe veszi, aki regisztrál és aktiválja regisztrációját. A felhasználó, felhasználói nevével jelenik meg az oldalon a társkereső szolgáltatások során. A Felhasználó csak is kizárólag természetes személy lehet.

2. A weboldal célja

A www.ratalalsz.hu oldal online és offline társkereséshez nyújt segítséget, a felhasználók megjelenésével, kapcsolatfelvétellel.

3. Felhasználási feltételek hatálya

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. Az Üzemeltető a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően köteles a felhasználókat e-mailben, belső üzenetként, valamint a bejelentkezést követően tájékoztatni a változásokról.

4. Regisztráció és a szolgáltatás igénybe vételének feltételei

A www.ratalalsz.hu oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe.
Regisztrálni az oldalra csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt kötelező adatokat szükséges megadni.
A regisztrációt követően az Üzemeltető e-mailt küld a regisztrációt elvégző személynek, melyben egy aktiváló link szerepel. Ennek a linkre történő kattintása után történik meg a felhasználó aktiválása.

5. Biztonság és jelszó megadás

A felhasználó jelszava legalább öt karaktert tartalmazhat, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett tanácsoljuk a következőket figyelembe venni a jelszó megadásakor, hogy biztonságos legyen a jelszó:

 • A jelszó ne a felhasználó, felhasználó neve vagy valamely kombinációja legyen
 • Legyen a jelszó több mint öt karakter,
 • A jelszó tartalmazzon kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumokat. Pl: (@, #, % stb.)
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára publikussá tette.
Ha a felhasználó elfelejtette jelszavát, akkor a bejelentkezés blokkban a "Jelszóemlékeztető kérése" linkre kattintva tudja ezt megtenni. A jelszavát a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával kapja meg. Az üzemeltető erre az e-mail címre küldi el a belépéshez szükséges adatokat, jelszót.

6. Regisztráció törlése

A felhasználó ha úgy dönt, hogy nem kívánja tovább igénybe venni a www.ratalalsz.hu oldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásait akkor ezt bármikor megteheti.
A regisztráció törlését a Rendszerbeállítások oldalon teheti meg a felhasználó.

7. Az oldal szolgáltatásainak ismertetése

A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy - a 3. pontban foglaltaknak megfelelően - a szolgáltatások körét módosítsa.

A Szolgáltató bármikor indoklás és előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti, törölheti vagy módosíthatja a Felhasználó regisztrációját, valamint az adatait, képeit, levelezését és bármilyen a Felhasználó által elhelyezett tartalmakat!

A nem VIP felhasználók által egymásnak küldött üzenetekben nem szerepelhet külső elérhetőség (Facebook, e-mail cím, telefonszám, skype)! Az ilyen üzeneteket egy ROBOT (számítógépes program) automatikusan kiszűri és elutasítja!

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a bemutatkozás címsorban feltüntett, személyes kapcsolattartási adatokat tartalmazó szövegeket előzetes figyelmeztetés nélkül moderáljuk. Többszöri próbálkozás esetén a felhasználó profilját véglegesen töröljük. A szabályzat megsértésének számít: Facebook elérhetőség bármilyen formában, e- mail cím, Skype azonosító és telefonszám megadása, vagy a címsorban annak feltüntetése, hogy a felhasználó nem lesz VIP, ezért külső elérhetőségeken keressék meg kapcsolatteremtés céljából. A VIP felhasználók által küldött üzenetek, minden felhasználónak azonnal olvashatóak lesznek! A VIP üzenetekre nem vonatkozik a 8 órás várakoztatás! A VIP tagság nem használható fel SPAM tevékenységre. Amennyiben SPAM tevékenységet tapasztalunk, a felhasználókat automatikusan kitiltjuk rendszerünkből!

Felhasználói Profil létrehozása: A felhasználó szabadon hozhatja létre saját profilját, adhatja meg adatait. Ennek során az adatvédelmi szabályzat az irányadó. Az Üzemeltető különös hangsúlyt fektet a következő tartalmak tiltására: Obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezést és magatartást.

Függetlenül attól, hogy a felhasználó VIP vagy nem VIP tag, a profiljára érkező 5-dik felhasználói jelentés után automatikusan kitiltásra kerül! A profiltevékenység teljes kivizsgálásáig az újra aktiválásra nincs lehetőség! A kitiltás felülbírálásáról a felhasználót emailben értesíti az üzemeltető.

Képfeltöltés: A felhasználó saját adatlapjára feltölthet fényképeket. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által felöltött képet moderálja és azt külön engedélyhez kösse. Különösen a képek tartalmát illetően kiszűri a szexuális, pornográf tartalmakat, illetve a 18 év alatti személyek megjelenését. Ugyanez vonatkozik a képekhez köthető hozzászólások, képaláírásokra is.

Jelölések, és kedvességek küldése: A felhasználó jogosult a többi felhasználó között megjelölni a számára fontos személyek, illetve különböző virtuális kedvességeket küldeni nekik. A jelölés a "kedvencekhez ad" vagy "tiltás"-ban merül ki.
A virtuális kedvességek a következők lehetnek: "tetszik", "puszi", "kacsintás" Üzenet küldés: A felhasználó jogosult más tagoknak üzenetet küldeni, mely a feladó és a címzett számára érhető el.

Egyéb szolgáltatások: Az Üzemeltető egyéb szolgáltatásokkal is törekszik a társkereső felhasználók számára hatékonnyá tenni a pártalálást, új kapcsolatok kialakítását.

8. A felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybe vétele során

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, illetve kellemetlenségekért, amelyek abból az okból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra saját adatait, illetve teheti mások számára hozzáférhetővé.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A következő tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például hozzászólások, üzenetek, bejegyzés, fénykép, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A felhasználó köteles betartani a magyarországi hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.

Ezen belül a felhasználó köteles különösen tiszteletben tartani és tartózkodni:

 • Mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • Hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja, azokat az oldalon bármilyen formában közzétegye;
 • Hogy más személyek privát csatornán történt írásos kinyilatkozásait a másik személy tudta és engedélye nélkül az oldalon bármilyen formában közzétegye;
 • Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • A szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
 • Minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
 • Minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
 • Minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt - függetlenül annak felhasználói minőségétől - valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít;
 • Felhasználók számára szexuális munkalehetőség ajánlásától, valamint pénz vagy más javak felajánlásától szexuális szolgáltatásért cserébe, mely a másik személy számára zaklatásnak minősül;
 • Felhasználók számára ellenjavadalmazott szexuális szolgáltatás felajánlásától, az üzletszerű kéjelgés minden formájától az oldalon.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza:

 • Kéretlen levelek ("spam"), vagy lánclevelek ("hoax") küldésétől;
 • Minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • Nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól;
 • Olyan adatlap létrehozásától, mely kitalált vagy a felhasználótól különböző személy adataival és képeivel szerepel a rendszerben, és alkalmas más felhasználók megtévesztésére;
 • Belépés funkció indokolatlan, vagy nem rendeltetésszerű használatától, amely a szolgáltató megtévesztését vonja maga után akarva vagy akaratlanul.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti:

 • Olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa bizalmasan kezelt információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • Olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.

9. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartását követően

Amennyiben a felhasználó a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, az Üzemeltető jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére.
Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, az Üzemeltető a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
Az Üzemeltető a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti - így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja -, kérheti az Üzemeltetőtől a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét.
A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 naptári napon belül kell igazolnia.
A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat Üzemeltető az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

10. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait(felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együtt működésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

11. Díjfizetéshez kötött szolgáltatások, VIP tagság, megújuló fizetés

A Szolgáltató az oldal néhány szolgáltatását díjfizetéshez köti. A Szolgáltató szabadon határozhatja meg a díjfizetéshez kötött szolgáltatások körét, a díj mértékét és a díjfizetés módját.

A Szolgáltató a Szolgáltatási Díjak változásáról, valamint új fizetési mód bevezetéséről a Felhasználót előzetesen értesíti. A díjhoz kötött szolgáltatások aktuális díjszabása a https://www.ratalalsz.hu/vip oldalon találhatóak. A díjak a különböző fizetési módokban eltérőek lehetnek.

A Ratalalsz.hu fizetési rendszerét a Nail Shop Bt. szerződött partnerei biztosítják a Felhasználók számára. A bankkártyás fizetés rendszerét a Barion Payment Zrt., az átutalásokat a CIB Bank Zrt. fogadja.

Az előfizetés lejárta előtt 2 nappal értesíti a Szolgáltató a Felhasználót, hogy le fog járni a szolgáltatás, így ha azt továbbra is igénybe szeretné venni, a fizetési folyamatot újra a meghatározottak szerint végig kell vinnie.

Ez alól kivételek azok a Felhasználók, akik a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett Barion folyamatosan megújuló fizetési módot választják a weboldalunkon. Ezen felhasználók számára a fizetés automatikusan történik, a szolgáltatás díja választott VIP csomagtól függően vagy hetente vagy havonta levonásra kerül. A díjfizetés esedékessége előtt a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó számára, hogy a díj levonásra fog kerülni. Amennyiben a Felhasználó a továbbiakban nem kívánja élvezni a megújuló fizetés előnyeit, úgy az bármikor weboldalunkon keresztül a Rendszerbeállítások menüpontban megszüntethető.

Amennyiben a Felhasználó az igénybe vett szolgáltatásról számlát igényel, úgy előzetesen jeleznie kell igényét Szolgáltató felé.

A Felhasználó által megfizetett díjat a Szolgáltató nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a Ratalalsz.hu-nak felróható okból marad el, vagy erről a Felek egyedileg rendelkeznek. A visszatérítés mértéke az elmaradt szolgáltatás nyújtási időszakra eső díj.

12. Jogérvényesítés

A felhasználók reklamációkkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz.
A reklamációnak begyújtásának módja lehet: elektronikusan e-mailben ([email protected]) vagy a Kapcsolat oldalon látható űrlap segítségével. Postai úton, levélben az Üzemeltető címére.
A reklamáció kivizsgálásának ideje: Maximum 30 naptári napot vehet igénybe

A reklamáció kivizsgálásának eredményét: E-mailben küldjük el a felhasználó által meghatározott e-mail címére vagy levelezési címére.
A felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

13. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottságnak az 524/2013/EU Rendelet által létrehozott online vitarendezési platformjának (ODR) elérhetősége: http://ec.europa.eu/consumers/odr/